Cały nasz sprzęt objęty jest gwarancją na wypadek awarii maszyny*

Polityka prywatności

Administratorem danych jest pani ROSSEL Sylvie.

Dane Osobowe


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmienioną ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. i rozporządzeniem nr 2016/679, znanym jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W związku z tym i zgodnie z art. 32 wyżej wymienionej ustawy, informacje zebrane na stronie internetowej https://www.sodineg.com za pośrednictwem formularzy podlegają komputerowemu przetwarzaniu mającemu na celu dostarczenie usługi lub umożliwienie nam udzielenia odpowiedzi w najbardziej odpowiedni sposób i nigdy nie będą wykorzystywane w celach niezgodnych z przeznaczeniem lub przekazywane partnerom bez Państwa zgody. Żadne dane osobowe, inne niż wymagane w tym kontekście, nie są gromadzone bez Państwa wiedzy. Ponadto, dane zebrane w wyniku przetwarzania danych osobowych na tej stronie nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

Zebrane dane nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 5 lat:
- od momentu zebrania lub ostatniego kontaktu z potencjalnymi klientami,
- od momentu zakończenia relacji biznesowych dla klientów.

Dane rozliczeniowe i księgowe będą przechowywane przez 6 lat.

Pod koniec tego okresu dane zostaną poddane anonimizacji, co uniemożliwi ich identyfikację.

Dostęp, sprostowanie, usunięcie


Zgodnie z art. 39 i 40 tej samej ustawy, użytkownik strony lub Klient korzysta z prawa do uzyskania informacji, dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących go danych za pomocą formularza kontaktowego:

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, korzystając z formularza w zakładce Kontakt.

Nie wykorzystujemy żadnego automatycznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych. W celu skorzystania z tego prawa, możemy poprosić Państwa o potwierdzenie Państwa tożsamości.

Zgoda i potwierdzenie zgody


W każdym miejscu na stronie internetowej, gdzie prosimy o wyrażenie zgody za pomocą pola wyboru, przechowywane jest potwierdzenie zgody, które zawiera informację prawną, ogólne warunki i zasady oraz politykę prywatności (poszanowanie prywatności). Państwa adres IP jest również rejestrowany.

Formularze


Strona oferuje formularze w kilku celach. Każdy formularz określa, w jakim celu i jak długo dane są przechowywane. Państwa adres IP jest zapisywany w celu zachowania potwierdzenia zgody i umożliwienia właściwym organom interwencji, w razie potrzeby. Pod każdym formularzem określony jest cel gromadzenia danych.

E-maile


Jeśli zapiszecie się Państwo do jednego z naszych newsletterów, zobowiązujemy się wysyłać do Państwa e-maile w zakresie, w jakim jesteśmy do tego upoważnieni.
Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie pola.
Zgodę można w każdej chwili wycofać, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail.

Pliki cookie


Pliki cookie wewnętrzne


Niniejsza strona emituje techniczne pliki cookie, których celem jest jedynie umożliwienie nawigacji lub połączenia z obszarami członkowskimi. Nie są one w żaden sposób wykorzystywane do śledzenia, ani do analizowania Państwa zachowania.
Są one zatem w pełni zgodne i zwolnione z obowiązku uzyskania uprzedniej zgody. Możecie Państwo jednak wyłączyć obsługę plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce, jeśli chcecie uniemożliwić nam dodanie ich do Państwa komputera. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić połączenie się z niektórymi częściami strony.

Pliki cookie osób trzecich


W celu zapewnienia Państwu więcej funkcji, korzystamy z usług firm trzecich oferowanych przez Google (Maps, Analytics, Youtube), Facebook lub innych.
Chociaż wyraźnie prosimy o wcześniejszą zgodę przed zezwoleniem tym usługom na przesyłanie swoich plików cookie, możecie Państwo w każdej chwili zdecydować, aby nie zezwalać na ich dalsze używanie, klikając zarządzanie plikami cookie na dole każdej strony.

Statystyki


Niniejsza strona korzysta z Google Analytics do monitorowania odwiedzin. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo zgodę na pliki cookie Google Analytics.

Bezpieczeństwo i ochrona danych


Privacy by design


Wszystkie informacje, o które Państwa prosimy, mają na celu jak najlepsze przetwarzanie Państwa wniosków lub zapewnienie Państwu optymalnej obsługi. W związku z tym, prosimy o podanie minimalnej ilości informacji niezbędnych do przetworzenia.

Bezpieczeństwo


Państwa dane są przechowywane w centrum danych naszego dostawcy w Europie (patrz informacja prawna). Zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania RODO.

Wyciek danych


W przypadku wycieku danych, wyślemy Państwu wiadomość e-mail z powiadomieniem o wszelkich danych, które mogły zostać uzyskane.

*dla maszyn mających mniej niż 10 lat - ** Kilometry i godziny nie są gwarantowane

Sodineg 2024 - Zdjęcia - Warunki sprzedaży - Informacje prawne - Polityka prywatności - Zarządzanie plikami cookie

Double-Y